BẠN LÀ nhân viên VĂN PHÒNG

nhan vien van phong nen dau tu gi

THU NHẬP CỦA BẠN

Bạn đang ấp ủ những ước mơ

nhan vien van phong nen dau tu gi 1
Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi
VẬY TẠI SAO BẠN CHƯA BẮT ĐẦU ?
BẠN CÓ BIẾT ?

SAO BẠN KHÔNG THỬ THAM GIA ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀO NHẬT NAM

GÓI ĐẦU TƯ TẠI NHẬT NAM

GÓI ĐẦU TƯ 1

50.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 175.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6

Mỗi tháng nhận: 3.500.000 VNĐ

Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được 84.000.000 VNĐ

Tổng nhận: 84.000.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY
GÓI ĐẦU TƯ 2

100.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 350.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6

Mỗi tháng nhận: 7.000.000 VNĐ

Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được 168.000.000 VNĐ

Tổng nhận: 168.000.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY
GÓI ĐẦU TƯ 3

300.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 1.050.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6

Mỗi tháng nhận: 21.00.000 VNĐ

Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được 504.000.000 VNĐ

Tổng nhận: 504.000.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY
GÓI ĐẦU TƯ 4

500.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 1750.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6

Mỗi tháng nhận: 35.000.000 VNĐ

Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được 840.000.000 VNĐ

Tổng nhận: 840.000.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY
GÓI ĐẦU TƯ 5

1.000.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 3.500.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6

Mỗi tháng nhận: 70.000.000 VNĐ

Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được 1.680.000.000 VNĐ

Tổng nhận: 1.680.000.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY
GÓI ĐẦU TƯ 6

3.000.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 10.500.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6

Mỗi tháng nhận: 210.00.000 VNĐ

Hợp đồng kết thúc 24 tháng nhận được 5.040.000.000 VNĐ

Tổng nhận: 5.040.000.000 VNĐ

TƯ VẤN NGAY

CHƯƠNG TRÌNH CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Tin tức đầu tư