Đầu tư trái phiếu là gì? Trái phiếu được chia thành các loại nào?

dau tu trai phieu la gi 1

Nhiều năm qua đầu tư trái phiếu đã xuất hiện và được nhiều nhà đầu tư xem đây là kênh đầu tư an toàn. Nhưng bên cạnh đó kênh đầu tư này vẫn đang mới so với nhiều người. Vậy thực chất trái phiếu là gì? Đặc điểm của đầu tư trái phiếu này như thế nào? Câu trả lời dưới đây vninvestment sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đầu tư trái phiếu là gì?

1. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định. Người phát hành trái phiếu có thể là:

  • Doanh nghiệp được gọi là trái phiếu doanh nghiệp.
  • Một tổ chức chính quyền như Kho bạc nhà nước gọi là trái phiếu kho bạc
  • Chính quyền gọi là công trái hoặc trái phiếu chính phủ. 

Dau Tu Trai Phieu La Gi (1)

2. Đặc điểm của đầu tư trái phiếu là gì?

Chủ thể phát hành chương trình đầu tư trái phiếu có thể là Công ty, mà còn có Chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương.

Người đầu tư trái phiếu thật chất là người cho doanh nghiệp phát hành vay tiền và là chủ nợ của doanh nghiệp. Khác với người mua cổ phiếu là người Chủ sở hữu Công ty.

Thu nhập của đầu tư trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho các Chủ đầu tư trái phiếu trước, sau đó mới chia cho các Cổ đông.

Trái phiếu có tính ổn định và chứa đựng ít rủi ro hơn cổ phiếu. Vì vậy, đầu tư trái phiếu là loại chứng khoán được các nhà đầu tư ưa chuộng. 

Cách đầu tư trái phiếu hiệu quả
Đặc điểm của đầu tư trái phiếu là gì?

3. Phân loại trái phiếu 

Để hiểu được đầu tư trái phiếu là gì trước hết bạn cần biết trái phiếu được phân ra thành các loại nào. Việc phân loại trái phiếu sẽ theo các tiêu chí khác nhau như: Người phát hành, lợi tức, mức độ đảm bảo thanh toán, hình thức và tính chất trái phiếu. 

Phân loại theo người phát hành – Đầu tư trái phiếu hiệu quả

Trái phiếu của Chính phủ: Chính phủ phát hành trái phiếu nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân hay các tổ chức kinh tế xã hội để có nguồn kinh phí đáp ứng hoạt động của Chính phủ, hoạt động xây dựng, kiến thiết các công trình tầm vóc quốc gia… Trái phiếu Chính phủ được đánh giá là uy tín, ít rủi ro nhất trên thị trường.

Trái phiếu của doanh nghiệp: Đây là loại trái phiếu do doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành nhằm mục đích thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài để tăng cường hoạt động sản xuất. Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp rất đa dạng tương ứng với các loại hình doanh nghiệp và quy mô sản xuất của doanh nghiệp.

Trái phiếu của ngân hàng và các tổ chức tài chính: Các ngân hàng và tổ chức tài chính cũng phát hành đầu tư trái phiếu nhằm tăng nguồn vốn hoạt động.

Kinh nghiệm đầu tư trái phiếu hiệu quả
Phân loại theo người phát hành

Phân loại lợi tức trái phiếu

Trái phiếu có lãi suất cố định: Là loại trái phiếu mà lợi tức được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.

Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi): Là loại trái phiếu mà lợi tức được trả trong các kỳ có sự khác nhau và được tính theo một lãi suất có sự biến đổi theo một lãi suất tham chiếu.

Trái phiếu có lãi suất bằng không: Là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá (mua chiết khấu) và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

Trái phiếu bảo đảm: Là loại trái phiếu mà người phát hành dùng một tài sản có giá trị làm vật đảm bảo cho việc phát hành. Khi nhà phát hành mất khả năng thanh toán, thì trái chủ có quyền thu và bán tài sản đó để thu hồi lại số tiền người phát hành còn nợ. Trái phiếu bảo đảm thường bao gồm một số loại chủ yếu sau:

Khái niệm về đầu tư trái phiếu
Phân loại theo mức độ đảm bảo thanh toán của người phát hành

  + Trái phiếu có tài sản cầm cố: Là loại trái phiếu bảo đảm bằng việc người phát hành cầm cố một bất động sản để đảm bảo thanh toán cho trái chủ. Thường giá trị tài sản cầm cố lớn hơn tổng mệnh giá của các trái phiếu phát hành để đảm bảo quyền lợi cho trái chủ.

   + Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán ký quỹ: Là loại trái phiếu được bảo đảm bằng việc người phát hành thường là đem ký quỹ số chứng khoán dễ chuyển nhượng mà mình sở hữu để làm tài sản bảo đảm.

Trái phiếu không bảo đảm: Là loại trái phiếu phát hành không có tài sản làm vật bảo đảm mà chỉ bảo đảm bằng uy tín của người phát hành.

Phân loại dựa vào hình thức trái phiếu

Trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của người mua và trong sổ sách của người phát hành. Trái chủ là người được hưởng quyền lợi.

Trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên của người đầu tư và trong sổ sách của người phát hành.

Phân loại dựa vào tính chất trái phiếu

Trái phiếu có thể chuyển đổi: Là loại trái phiếu của công ty cổ phần mà trái chủ được quyền chuyển sang cổ phiếu của công ty đó. Việc này được quy định cụ thể về thời gian và tỷ lệ khi mua trái phiếu.

Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu: Là loại trái phiếu có kèm theo phiếu cho phép trái chủ được quyền mua một số lượng nhất định cổ phiếu của công ty.

Trái phiếu có thể mua lại: Là loại trái phiếu cho phép nhà phát hành được quyền mua lại một phần hay toàn bộ trước khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Lời kết

Đến đây chắc hẳn bạn đã hiểu đầu tư trái phiếu là gì, cách thức cũng như trái phiếu được phân thành những loại nào. Đặc biệt, trái phiếu còn là một hình thức đầu tư có lợi nhuận tương đối cao vẫn thấp hơn đầu tư cổ phiếu. Vì vậy đây là kênh đầu tư mà nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư.

>> Xem thêm:Hướng dẫn cách đầu tư Vàng từ A – Z hiệu quả nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.