Có nên đầu tư vào bảo hiểm liên kết đầu tư?

Bảo hiểm đầu tư liên kết mang đến lợi ích gì?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì? Bảo hiểm liên kết đầu tư đang dần trở thành xu hướng đầu tư của các nhà đầu tư hiện nay, bởi khả năng đáp ứng nhu cầu chuyển giao tài chính và hạn chế rủi ro. Nhu cầu đầu tư bảo hiểm được dự báo sẽ trở thành một xu thế tất yếu trong thời gian sắp tới. Cùng với tốc độ phát triển không ngừng của ngành bảo hiểm, hàng loạt sản phẩm bảo hiểm ra đời với nhiều tính năng và quyền lợi, một trong số đó là Bảo hiểm liên kết đầu tư. Hãy cùng vninvestment tìm hiểu về khái niệm và các loại bảo hiểm liên kết đầu tư hiện nay.

1. Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?
Bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Bảo hiểm liên kết đầu tư là sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Sản phẩm này hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân đó là bảo vệ; tiết kiệm và đầu tư.

Bảo hiểm này gồm hai phần riêng biệt đó là bảo hiểm và đầu tư. Nhưng chủ yếu tập trung vào phần đầu tư. Sau khi trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và chi phí trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, phí đóng bảo hiểm sẽ được dùng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp khác, quỹ bảo hiểm được hình thành từ phí bảo hiểm sẽ được các công ty bảo hiểm đem đi đầu tư và được sử dụng để chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng. Do đó công ty bảo hiểm sẽ cam kết một mức lãi cố định trả cho khách hàng.

Với bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua sẽ lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu
Với bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua sẽ lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu

Đối với bảo hiểm liên kết đầu tư thì bên mua bảo hiểm sẽ là người lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu. Các công ty bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau để các nhà đầu tư bảo hiểm lựa chọn đầu tư.

Do đó, rủi ro và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư được chuyển từ công ty bảo hiểm sang cho bên mua bảo hiểm. Và lợi nhuận mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là lợi nhuận của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn.

So với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống, người mua bảo hiểm có 3 quyền lợi chính là quyền lợi  tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn và quyền lợi đáo hạn hợp đồng. Nhưng với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư thì chủ yếu là quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Khi đầu tư vào bảo hiểm liên kết đầu tư, các nhà đầu tư có thể biết rõ phí bảo hiểm của mình được đầu tư vào đâu, và có thể kiểm soát rủi ro bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư phù hợp nhất. Các hợp đồng bảo hiểm truyền thống không có được lợi ích này vì mọi hoạt động đầu tư đều được quyết định bởi các công ty bảo hiểm.

Với tính đầu tư này, bảo hiểm liên kết đầu tư đã làm thay đổi quan niệm về bảo vệ và tiết kiệm của các nghiệp vụ bảo hiểm truyền thống.

2. Các đặc điểm của bảo hiểm liên kết đầu tư

Với bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua sẽ lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu
Với bảo hiểm liên kết đầu tư, bên mua sẽ lựa chọn việc phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào đâu
 • Nhà đầu tư sẽ được nhận toàn bộ kết quả đầu tư từ quỹ bảo hiểm sau khi trừ đi các chi phí liên quan.
 • Người mua bảo hiểm là người quyết định phí bảo hiểm của mình sẽ được đầu tư vào nguồn quỹ nào bằng việc sở hữu một số đơn vị của quỹ đầu tư.
 • Người mua bảo hiểm có thể tự chủ, linh hoạt trong việc xác định mức phí, số tiền bảo hiểm khi thỏa thuận và ký hợp đồng.
 • Các yếu tố trong danh mục tài chính của hợp đồng như: hoạt động đầu tư, các chi phí và chi phí quản lý, lợi nhuận của quỹ đều được công bố rõ ràng với khách hàng
 • Giá trị mà bên mua bảo hiểm nhận được khi đáo hạn hợp đồng là giá trị của các đơn vị quỹ đầu tư khi đáo hạn
 • Các công ty bảo hiểm sẽ đưa ra các quỹ đầu tư khác nhau với mức độ rủi ro cũng sẽ khác nhau. Rủi ro càng cao lợi nhuận cũng sẽ càng nhiều và ngược lại.
 • Người mua bảo hiểm có thể kiểm soát rủi ro đầu tư bằng việc lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm vào những quỹ đầu tư mà mình cho là phù hợp nhất.
 • Tính linh hoạt cao: cho phép người mua bảo hiểm hoán đổi giá trị đầu tư hoặc điều chỉnh các chi phí liên quan đến quyền lợi bảo hiểm. Ngoài ra, người mua bảo hiểm cũng có thể rút bớt một phần giá trị quỹ trong hợp đồng của mình nhằm thỏa mãn những nhu cầu tài chính khẩn cấp.

3. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?
Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư là gì? Bảo hiểm đầu tư liên kết hiện nay được chia thành hai loại chính là bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị. Hai sản phẩm này giống nhau ở phần phí bảo hiểm nhưng lại khác nhau về phần đầu tư.

Bảo hiểm liên kết chung

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo vệ tài chính cho nhà đầu tư trước những rủi ro, kết hợp với đầu tư sinh lời bằng cách tách riêng một phần phí bảo hiểm để tham gia vào các quỹ liên kết chung.

Quỹ liên kết chung là nguồn quỹ được hình thành từ phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết chung, do công ty bảo hiểm thực hiện và phân bổ tài sản đầu tư vào các chiến lược trung và dài hạn. Người tham gia đầu tư vào Quỹ liên kết chung sẽ được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư với mức lãi suất không thấp hơn lãi suất cam kết trên hợp đồng bảo hiểm.

Quỹ bảo hiểm liên kết chung chỉ có một quỹ chung do doanh nghiệp bảo hiểm tự quản lý với danh mục đầu tư ít rủi ro như các loại trái phiếu, tiền gửi các kỳ hạn để đảm bảo khả năng chi trả ở mức cam kết trong tương lai. Chính vì danh mục đầu tư khá an toàn nên lãi suất đầu tư của bảo hiểm liên kết chung tiệm cận với lãi suất thị trường.

Bảo hiểm liên kết chung là gì?
Bảo hiểm liên kết chung là gì?

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đầu tư sinh lời bằng cách tham gia vào Quỹ liên kết đơn vị.

Quỹ liên kết đơn vị là quỹ do công ty bảo hiểm thành lập dựa trên nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị. Người mua được quyền chọn tỷ lệ phân bổ đầu tư vào các quỹ phù hợp nhất với mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư của mình.

Bảo hiểm liên kết đơn vị kết hợp với đầu tư đa dạng vào các danh mục tài sản hầu hết thuộc thị trường chứng khoán nên dòng sản phẩm này bắt buộc phải ủy thác cho công ty quản lý quỹ thực hiện đầu tư giúp, nhờ vậy tận dụng được kinh nghiệm và lợi thế của các công ty chuyên về đầu tư tài chính và có khả năng sinh lợi cao hơn.

Tuy nhiên, sản phẩm bảo hiểm này không có mức lãi suất cam kết và không đảm bảo về tỷ suất sinh lợi nhuận. Lãi suất của sản phẩm này sẽ biến động theo kết quả kinh doanh của quỹ liên kết. Nếu hoạt động kinh doanh tốt, người tham gia bảo hiểm sẽ được hưởng lãi cao và ngược lại là lãi suất thấp hoặc có thể không có lãi.

4. Những lợi ích của bảo hiểm liên kết đầu tư mà bạn nên biết

Những năm gần đây, bảo hiểm liên kết đầu tư đã thu hút hầu hết mối quan tâm của mọi người. Vậy bạn có thắc mắc tại sao bảo hiểm liên kết đầu tư lại được quan tâm đến vậy không? Dưới đây là những lợi ích mà bảo hiểm liên kết đầu tư mang lại.

Lợi ích nhận được khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư
Những lợi ích của bảo hiểm liên kết đầu tư mà bạn nên biết

Gia tăng giá trị tài sản

Đây được xem là yếu tố nổi bật nhất của bảo hiểm liên kết đầu tư. Không những thế, bên cạnh khả năng gia tăng giá trị tài sản bạn còn được cung cấp sự bảo vệ.

Tích lũy đầu tư thu lợi nhuận

Khi tham gia bảo hiểm đầu tư liên kết bạn sẽ được trích một phần phí bảo hiểm cho các quỹ đầu tư khác mà bạn đã lựa chọn trong danh mục đầu tư như: cổ phiếu, trái phiếu hoặc các công cụ tiền tệ.

Từ các sản phẩm mà bạn tích lũy đầu tư đó có thể mang lại lợi nhuận và đây được xem như một công cụ tạo ra thu nhập thụ động tiềm năng trong tương lai.

Tính linh hoạt cao

Bảo hiểm liên kết đầu tư khác với những sản phẩm truyền thống bởi tính linh hoạt cao. Khi tham gia đầu tư bảo hiểm liên kết, bạn có thể linh hoạt thay đổi phạm vi của gói bảo hiểm nhân thọ. Có thể rút một khoản từ quỹ đầu tư hoặc chuyển đổi một các tùy ý bạn mong muốn.

Tạm dừng đóng phí mà không mất hiệu lực hợp đồng

Khi tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư bạn có thể tạm ngừng đóng phí bảo hiểm mà hiệu lực hợp đồng của bạn không hề bị mất hiệu lực. Tuy nhiên, việc không đóng phí bảo hiểm sẽ gây ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng.

5. Bảo hiểm đầu tư và bảo hiểm truyền thống có gì khác biệt? 

Đầu tư sinh lời từ bảo hiểm trong suốt thời gian gần đây dường như đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Dưới đây là sự so sánh về những điểm khác biệt giữa bảo hiểm đầu tư và truyền thống.

Tiêu chí

Bảo hiểm truyền thống

Bảo hiểm liên kết đầu tư

Quyền lợi

– Quyền lợi được bảo vệ toàn bộ tài chính trước những rủi ro về ốm đau, bệnh tật, tử vong,….

– Quyền lợi được các Công ty bảo hiểm đáo hạn bằng cách chi trả một khoản tiền cho người tham gia bảo hiểm khi kết thúc hợp đồng.

– Quyền lợi được chia lãi đối với những hợp đồng có tham gia chia lãi.

– Quyền lợi về bảo hiểm rủi ro, được đảm bảo toàn bộ quyền lợi vĩnh viễn về thương tật mà phần lớn là tử vong.

– Quyền lợi về đầu tư. Người tham gia vào bảo hiểm đang gặp rủi ro sẽ được hưởng những lợi nhuận từ kết quả đầu tư.

– Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng (tối đa 100% Giá trị Quỹ hợp đồng).

Phí bảo hiểm

Phí chi trả bảo hiểm sẽ được cố định trong suốt thời hạn hợp đồng (trừ một số trường hợp giảm hoặc miễn phí theo quy định).

Phí chi trả bảo hiểm luôn được tách bạch riêng biệt giữa bảo vệ và đầu tư. Người tham gia vào bảo hiểm sẽ được linh hoạt xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm mà mình sẽ nhận được.

Lựa chọn hình thức đầu tư

Công ty bảo hiểm sẽ chủ động tự lựa chọn hình thức đầu tư cho người tham gia và đảm bảo tất cả các quyền lợi cho người tham gia như một giao ước.Người tham gia có quyền tự do linh hoạt lựa chọn quỹ đầu tư, biết rõ các khoản phí phải trả cho công ty bảo hiểm và cách thức thu phí.

Tóm lại, qua những so sánh trên chúng ta có thể thấy được mỗi loại hình đầu tư bảo hiểm sinh lời khác nhau sẽ mang những đặc điểm và các quyền lợi riêng biệt mà sẽ phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân khác nhau. Vì vậy, trước khi lựa chọn để ký kết một hợp đồng bảo hiểm; người tham gia đầu tư bảo hiểm cần tìm hiểu rõ các quỹ đầu tư, cũng như các đặc điểm về sản phẩm để lựa chọn những hình bảo hiểm phù hợp nhất.

6. Mua các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư cần lưu ý gì?

Với những lợi ích đã nêu trên, bạn có thể yên tâm để đầu tư vào bảo hiểm liên kết đầu tư. Thế nhưng, để quá trình đầu tư của bạn có khả năng sinh lời cao thì bạn cần lưu ý một vài điều dưới đây khi mua các sản phẩm liên kết đầu tư.

 • Bảo hiểm liên kết đầu tư phần lớn đáp ứng những nhu cầu tích lũy – đầu tư và bảo vệ lâu dài. Vì thế, sản phẩm này sẽ phù hợp với khách hàng có nhu cầu đầu tư dài hạn. 
 • Mọi kết quả đầu tư trong quá trình tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư khách hàng đều được hưởng. Thế nhưng, khi đầu tư không tránh khỏi những rủi ro bởi các quỹ đầu tư tăng hoặc giảm thất thường.
 • Trước khi đưa ra kế hoạch đầu tư hoặc điều chỉnh các danh mục quỹ đầu tư, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin chi tiết về sản phẩm thông qua các chuyên gia tư vấn.

Lời kết:

Với loại hình bảo hiểm này, các nhà đầu tư bảo hiểm có thể chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ tài chính phù hợp với điều kiện kinh tế và kiểm soát được rủi ro đầu tư của mình. Khi nhu cầu đầu tư nhằm tích lũy tài sản của các nhà đầu tư ngày càng tăng cao trong khi các kênh đầu tư khác dần trở nên bão hòa và rủi ro cao hơn, thì bảo hiểm liên kết đầu tư sẽ trở thành kênh đầu tư được các nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn, phù hợp với xu hướng của thị trường tài chính thế giới.

>> Xem thêm: Thế nào là đầu tư bảo hiểm sinh lời? Các loại hình đầu tư bảo hiểm sinh lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.